COSME KÜMELENME ÇAĞRISI

11 Şub. 2019
383
Cosme Kümelenme Çağrısı

COSME KÜMELENME ÇAĞRISI

KOSGEB Başkanlığından Odamıza gelen yazıda; Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competivieness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup,

ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirilmesinden sorumludur.


COSME Programının bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında “COS-CLUSINT-2016-03-01 Clusters Go International" proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin KOSGEB sitesinde yer almaktadır.
 

Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması Başkanlık öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin Başkanlığa (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Yukarı çık.