ÇHC /Tarımsal Ürün İhracatında Yeni Düzenlemeler

10 Mart 2022
65
Çhc /tarımsal Ürün İhracatında Yeni Düzenlemeler

ÇHC /Tarımsal Ürün İhracatında Yeni Düzenlemeler

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'ne yapılacak ihracatlarda ÇHC'nin 18 (14+4) ürün grubunda yeni kayıt sistemine geçtiği ve bu sisteme kayıt edilen üreticilerin ihracat yapabileceği, bu kapsamda;14kategoride(Bumbar, Arı ürünleri, Yumurta ve Yumurta ürünleri, Yemeklik katı ve sıvı yağlar, Dondurulmuş Pastacılık Ürünleri, Yenilebilir Tahıllar, Öğütülmüş Tahıl Endüstri Ürünleri ve Malt, Taze ve suyu alınmış sebzeler ve kuru bakliyat, Kavrulmamış kahve çekirdekleri ve kakao çekirdekleri, Çeşniler, Kuru yemişler ve tohumlar, Kuru Meyveler, Özel Beslenme amacı için yiyecek, Fonksiyonel Gıda) bulunan ürünlerin ihraç edilmesidurumundaaşağıdabelirtilenişlemaşamalarınıntakipedilmesigerektiği;

ÇHC'ye söz konusu 14 ürün kategorisinde ihracat yapmak isteyen gıda işletmelerinin (üretici, paketleyici) öncelikle https://ciferquery.singlewindow.cn/ adresinden kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edecekleri,

https://ciferquery.singlewindow.cn/ kaydı gözükmeyen gıda işletmelerinin bağlı bulundukları İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ekli başvuru formu ile başvuru yapacakları,(başvuruda bulunan gıda işletmesinin dilekçesine ek olarak ihraç edilecek ürün adı/ürünün kategorisi, gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP), işletmenin ticari adı,TR ile başlayan kayıt numarası ve iletişim bilgilerinin yer aldığı ekte bulunan başvuru formunun da doldurulması gerektiği)

İlgili  Müdürlük tarafından https://ciferquery.singlewindow.cn/ adresinden öncelikle başvuruyapangıdaişletmelerininkayıtlıolupolmadığınınkontroledileceği,

Sistemde kaydı bulunmayan gıda işletmelerinin başvurularınınhttps://cifer.singlewindow.cn/üzerinde kullanıcı adı ve şifresi oluşturulmak üzere İlgili Müdürlükler tarafından GKGM'ye iletileceği,

4 Ürün kategorisinde (kanatlı eti ve ürünleri, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, kuluçkalık yumurta) yer alan işletmelerin ihracat talebinde ise başvuru formuna ilave olarak, balıkçılık ve su ürünleri işletmeleri için "Su Ürünleri İşletmelerine İhracat İzni Verilmesi, Denetimi Ve Bu İşletmelerin Ürünleri İle Bazı Su Ürünlerine Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı"nda yer alan de netim formları, süt ve süt ürünleri ihracat talebinde bulunan işletmelerdede "Çin Halk Cumhuriyetine Süt ve Süt Ürünleri İhracat Talimatı" nda yer alan denetim formlarının düzenlenerek uygun bulunan başvuruların https://cifer.singlewindow.cn/ üzerinde kullanıcı adı ve şifresi oluşturulmak üzere İlgili Müdürlükler tarafından GKGM' ye iletileceği,

GKGM tarafından, gıda işletmesine https://cifer.singlewindow.cn/ adresine girişyapabilmesiiçinkullanıcıadıveşifretanımlanacakolupbilgilerinresmiyazıylave/veya iletişim için verdiği eposta adresine iletileceği,

Kullanıcıadıveşifrelerinialangıdaişletmelerinin,https://cifer.singlewindow.cn/ kayıt sistemiüzerindenfirmalarıileilgilidetaylıbilgileriveihraçetmekistedikleriürünlerintektek veri kaydını yapmaları ve GKGM'ye son onaya göndermeleri gerektiği,

FirmalartarafındanGKGM'yeonayagönderilenbaşvurularınkontroledildiktensonra uygunluğutespitedilengıdaişletmelerininsistemüzerindenonaylanarakÇHC'yeiletileceği, 

Söz konusu 14+4 kategoride ÇHC'ye yapılacak ihracatlarda yukarıda belirtilen hususların dikkate alınarak işlemlere devam edilmesi gerektiği, ayrıca ihraç edilecek ürünlerin paket ve kolileri üzerinde ÇHC tarafından onaylanan firmalara verilen CTUR ile başlayan Çin kayıt numarasının yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Yukarı çık.