Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

28 Eyl. 2022
52
Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Bilindiği üzere; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği güncellenerek 16.10.2021 tarihli ve 31630
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelikle birlikte evvelce yürürlükte olan yönetmeliğin Ek Listelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Yeni yönetmelikle birlikte; eski yönetmelikte kapsam dışında kalan faaliyetlerin bazıları çevre iznine tabi hale gelmiştir. Özellikle hammadde olarak metal sac ve plastik kullanan işletmelerin çevre iznine tabi olduğu görülmektedir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 Listesinde yer alan 3.15 Maddesi "Hammadde kapasitesi 3 ton/gün ve daha fazla olan metal saçtan depo, tank, tanker, konteyner,kapı, makine vb. üreten tesisler" ve 4.17 Maddesi "Plastik hammaddeler kullanarak plastik ürünler üreten tesisler" çevre iznine tabi olmuşlardır.
Bu itibarla; söz konusu tesislerin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamındaki başvurularını
anılan hüküm doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Yukarı çık.