Bulgaristan Heyeti İkili İş Görüşmeleri hk.

15 Kas. 2019
309
Bulgaristan Heyeti İkili İş Görüşmeleri Hk.

Bulgaristan Heyeti İkili İş Görüşmeleri hk.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Edime Valiliği himayelerinde, Bulgaristan Filibe Başkonsolosluğu ve
Pazarcık ve Devin Belediyeleri işbirliği ile 19 Kasım 2019 tarihinde Pazarcık ve Smolyan'dan gelen özel sektör
heyetini ağırlaması planlanmaktadır.
Pazarcık ilinin Bulgaristan'ın en gelişmiş ekonomilerine sahip olan Sofya ve Filibe (Plovdiv) illerinin
arasında bulunması bölgeye büyük katkı sağlamaktadır. Karadeniz'i Adriyatik Denizine bağlayan 8 nolu Pan-Avrupa
Ulaştırma Koridorunun ve Batı Avrupa'yı Asya'ya bağlayan E-80 yolunun bir parçası olan Trakya otobanının da
geçtiği bölge lojistik açıdan stratejik bir yerdir. Burgaz Limanına 310 km (otoban), Türkiye sınırına 200 km (otoban),
Sırbistan sınırına 160 km (yolun büyük bir kısmı otoban) uzaklıktadır. Pazarcık bölgesinin ekonomisi ağırlıklı olarak
sanayi ve tarıma dayanmaktadır.
Paşmaklı (Smolyan) Güney Bulgaristan'da, Rodop Dağları'nın merkezinde bulunan bir ildir. Paşmaklı bir
yandan el değmemiş temiz doğası, diğer yandan da zengin mineral su, maden ve orman kaynaklan ile bilinmektedir.
İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmaların çoğu kereste, inşaat, hafif sanayi, gıda sanayisi, makine imalatı
sektörlerindendir. Paşmaklı Ticaret ve Sanayi Odası istatistiklerine göre ise Paşmaklı'nın en fazla ihraç ettiği ürünler
ski,snowboard, tekstil ürünleri, kereste, kozmetik ürünleri ve mineral su ürünleridir. Buradan en fazla ihracat yapılan
ülkeler ise AB ülkeleri, Türkiye, Rusya ve eski Sovyet Birliği ülkeleridir. Turizmin geliştirilmesinde büyük potansiyel
olduğu değerlendirilmektedir. Burada mineral su kaynaklarına dayalı sağlık ve spa turizmi geliştirilmesinin yası sıra,
köy turizmi, dağ turizmi, av turizmi, mağara turizminin geliştirilmesi için elverişli imkânlar mevcuttur.
Daha önce benzeri forum ve iş görüşmeleri Nisan ayında Bulgaristan'da gerçekleştirilen ve şimdi Türk
ayağının Edirne'de gerçekleşeceği ziyaret çerçevesinde, özellikle tarım ve gıda, ağaç işleme, orman ürünleri, kapı,
çerçeve, mobilya üretimi, turizm, otelcilik, tarım sebze üretimi, et üretimi, büyükbaş hayvancılık, tavuk çiftliği,
sigortacılık, inşaat sektörlerinde Bulgaristan firmaları ile ikili işbirliği görüşmeleri organize edilecektir.
Bu bağlamda, 19 Kasım 2019 tarihinde ekli program çerçevesinde Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası'nda düzenlenecek programa katılmayı arzu eden üyelerimizin 18 Kasım 2019 günü saat 17.30'a kadar Edirne Ticaret ve Sanayi Odası AB ve Dış İlişkiler Birimi'ne ulaşarak (0284 225 10 14 (130-131) kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
Saygılarımla,

Yukarı çık.