BREXİT SÜRECİ

14 Mart 2019
357
Brexit Süreci

BREXİT SÜRECİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan03.03.2019 tarihli ve E524 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlıve ilişikte bir örneği sunulan yazıda ,Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ndenayrılması neeni ile halihazırda yaşanan Brexit sürecinin araç,aksam,sistem ve ayrı teknik ünitelere yönelik AT tip oanylarını Bierleşik Krallık onay kuruluşu VCA'dan temin etmiş olan ülkemiz pazarına ve AB-27 ülkelerine ürün satan firmalarımızın olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskleri dikkate alması gerektiği açıklanmıştır.

Yazıda,BREXIT sürecinin nasıl gelişeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiği bu süreçte,araç,aksam,sistem veya ayrı teknik üniteler için düzenlenen AT tip onaylarının söz konusu ülkenin onay kuruluşundan temin edilmesine istinaden geçerliliğini devam ettirmesine yönelik AB'nin 10.01.2019 tarihli Resmi Gazete'sinde yayımlanan EU 2019/26 sayılı düzenlenmesinden bahsedilmiştir.,

Yazıda devamla, firmaların olası bir anlaşmasız çıkış senaryosunun içerdiği riskler nedeniyle ilgili onaylarının geçerliliğini devam ettirebilmek amacıyla (EU) 2019/26 sayılı düzenleme kapsamında AB-27 ülkelerinin onay kuruluşlarına başvurarak gerekli tedbirleri almalarında fayda görüldüğü kaydedilmiştir.

Bu itibarla, konu hakkında Odamız Üyelerine Duyurulur.

Yukarı çık.