BELEDİYELERE AİT TİCARİ İŞLETMELER

26 Ağus. 2015
320

Belediyelere Ait Ticari İşletmeler

 

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Belediye Meclisince, ticari işletmenin açılmasına dair alınmış karar 

(Açılış kararında ticari işletmenin unvanı (..............BELEDİYESİ (işletme konusu yazılacak) İŞLETMESİ), adresi, faaliyet konusu, ayrılan sermayenin miktarı ve işletmeyi temsile kimin/kimlerin ne şekilde (münferiden veya müştereken) yetkili olduklarının gösterilmesi gerekmektedir )

2) İşletmeyi temsile yetkili kişi/kişilerin işletmenin unvanı altında noterce düzenlenmiş tescil talepli imza beyanları . (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

3) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71’nci maddesi uyarınca İç İşleri Bakanlığı’nın izin yazısı 

4) Odaya kayıt için:Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

5) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.   

Yukarı çık.