AZERBAYCAN FUARLARI

18 Mart 2016
635

2016 yılında Azerbaycan'da düzenlenecek uluslararası fuar ve konferanslara ilişkin bilgiler yer almaktadır.Söz konusu liste Birliğimiz web sitesinin (www.tobb.org.tr) ''Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-ülke Duyuruları - Azerbaycan'' bölümündeki dökumanda yer almkatadır.

Yukarı çık.