AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİ İÇİN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLER ERTELENMİŞ DEĞİL!

05 Ekim 2020
282
Az Tehlikeli İş Yerleri İçin Tüm Yükümlülükler Ertelenmiş Değil!

AZ TEHLİKELİ İŞ YERLERİ İÇİN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLER ERTELENMİŞ DEĞİL!

 

23.09.2020 tarihinde Odamızın ilk ve tek iş güvenliği firması olan TRAKYA OSGB yetkilileri Talha Özgöller ve Mustafa Özcan Genel Sekreterimiz Sinan Beşer’e ziyarette bulundular.

 

Mevzuatın getirdiği yükümlülükler ile ilgili olarak Genel Sekreterimiz Sinan Beşer’e bilgi aktaran A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Özcan açıklamasında;

 

“ Bilindiği üzere 30 HAZIRAN 2012 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren, bütün iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi çalıştırma veya dışarıdan hizmet alma yükümlülüğü getirmiştir. Bu nedenle İş yeriniz için, iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile ilgili işlemleri yapmanızı, İş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer iş yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

 

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almayan kurumların ( 1-49 arasında çalışanı olan ve AZ TEHLİKELİ sınıfta yer alan şahıs ve/veya şirket vasfında olan kurumlar) hizmet alması 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

 

Fakat az tehlikleri iş yerleri için bütün yükümlülükler ortadan kaldırılmış değildir. 1-49 arası çalışanı olan kurumlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği,

-          İş yerinin Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması,

-          Çalışanlara İSG genel eğitiminin verilmesi,

-          Acil Durum Eylem Planlarının hazırlanması,

-          Acil Durum Tatbikatlarının yapılması, raporunun hazırlanması gerekmektedir.

Yasal zorunluluk olup, yapılmaması, hazırlanmaması durumunda idari para cezası uygulanır.” İfadelerine yer verdi.

 

Firma Sahibi Özgöller ise; “ Mustafa beyin de belirttiği gibi Az Tehlikeli iş yerleri için mevzuat tamamen ertelenmedi. Bahsi geçen hususların bilinmesi ve derhal önlem alınması gerekli. Malkara’nın ilk firması olarak bu noktada yerelde hizmet vermekteyiz. Uzman kadromuz değerli hemşerilerimize hizmet vermeye hazır”.

 

Ziyaret için teşekkürlerini ileten Sinan Beşer “son erteleme ile birlikte birtakım yanlış anlamalar oluştu. Az Tehlikeli işyerleri için sadece iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi çalıştırma veya dışarıdan hizmet alma yükümlülüğü ertelendi. Mustafa Beyin belirttiği hususlar ile ilgili üyelerimizin dikkatli olması gerekmekte. Mevzuat ağır cezalar öngörüyor.  Bu kapsamda üyemiz olan Trakya OSGB firması ile bir hizmet protokolü imzaladık. Protokolün üyelerimize fayda getirmesini temenni ediyorum. Ayrıca nazik ziyaretlerinden dolayı Talha bey ve Mustafa beye teşekkürlerimi sunuyorum.”

 

Mevzuatın öngördüğü cezalar ise şu şekilde:

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ ALMA ZORUNLULUĞU OLMAYAN İŞ YERLERİNİN 6331 SAYILI İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA, YAPILMAMASI DURUMUNDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI TABLOSU

 
 

Kanun Maddesi

Ceza Mad.

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

2020 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)

1-49 Arası Çalışanı Olan İşyerleri

AZ TEHLİKELİ

AÇIKLAMA

 

MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

 

26/1-ç

10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

7.038

TL

 

10.560

TL / Aykırılığın devamı halinde her ay

 

26/1-ç

10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.

3.516

TL

 

MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

26/1-d

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

2.342

Her bir yükümlülük için TL Aykırılığın devamı halinde her ay

 
 

MADDE 12 - Tahliye

26/1-d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.

2.342

Her bir yükümlülük için TL Aykırılığın devamı halinde her ay

 

 

 

 

 

Yukarı çık.