Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi yayımlandı.

25 Haz. 2020
271
Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi Yayımlandı.

15 Haziran 2020 2020/17 Sayılı Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi ile yurt genelinde her türlü faaliyet sonucunda (Kentsel, Endüstriyel vb) oluşan atıksular için;

Arıtılarak alıcı ortama deşarj edilen atıksu miktarı,
Arıtılarak yeniden kullanılan (Endüstriyel yeniden kullanım, tarımsal sulamada kullanım, park bahçe sulamada kullanım) atıksu miktarı,
Atıksu altyapı sistemine bağlanan atıksu miktarı,
Arıtma çamuru miktarı ve bertaraf yöntemi
kayıt altına alınarak, atıksu envanteri oluşturulacaktır.

Atıksu Bilgi Sistemine, atıksu üreten bütün tesisler (Belediye, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, Serbest ve/veya Endüstri Bölgesi Yönetimi, Sanayi Sitesi veya Kooperatifi, Sanayi Tesisi, Turizm Tesisi veya Site Yönetimi ve Evsel Atıksu Üreten Diğer Tesisler) tarafından veri girişi yapılması ve bu bilgilerin doğruluğunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

Atıksu Bilgi Sisteminde toplanan bilgiler ışığında atıksu yönetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan strateji ve politikalar geliştirilerek daha etkin bir yönetimi sağlanacaktır.

Ayrıca, bu Genelge ile hizmetlerin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki ve Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi verme süreçleri Atıksu Bilgi Sistemine entegre edilmiştir.

Genelge ile 05 Mayıs 2015 tarih ve 2015/6 sayılı “Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi” ve 23.06.2006 tarih ve 2006/15 sayılı “Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı Genelgesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesine ulaşmak için;

https://webdosya.csb.gov.tr/…/atiksu-b-lg--s-stem--genelges… linki tıklayınız.

Yukarı çık.