ATIK GÖNDERİMİ HAKKINDA

26 Ara. 2017
500
Atık Gönderimi Hakkında

Atıkların Karayolunda taşınmasına ilişkin tebliğ 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde; ''Atık taşıma firma ve araçları lisanslandırma işlemleri ile atıkalrın taşınması işlemleri sırasında MoTAT sistemi kullanılır.'' hükmü bulunmaktadır.

Tebliğ kapsamındaki atıkların, Tebliğhükümleri doğrultusunda atık gönderim işlemleri için atık üreticisi tarafından Çevre Bilgi Sistemi Atık Yönetim Uygulaması üzerinden çevrimiçi ''Atık Transfer Talebi'' yapılması gerekmektedir.

Çevrimiçi Atık GönderiM Talebi;

Tebliğ kapsamındaki, tüm atıklar için; ''Atık Gönderim İşlemleri (Mobil)'' bölümü ''Yeni Transfer Talebi Yap bölümünden;

Tıbbi atıkalr için ''Atık Gönderim işlemleri(Mobil)'' bölümü ''Yeni Tıbbi Atık Transfer Talebi Yap'' bölümünden gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda; Çevre Bilgi Sistemi Atık Yönetim Uygulamasından çevrimiçi trnsfer talebinin yapılması için firmaların çevre bilgi sitemine kayıt olarak atık yönetim uygulamasının açtırılması gerekmektedir.01.01.2018 tarihinden itibaren ilgili tebliğ kapsamındaki atıkların gönderim işlemlerinin Mobil Atık Takip (MoTAT) Sistemi üzerinden yapılacağının Kurumumuzca bağlı tüm atık üreticilerine duyurulur.

Yukarı çık.