ANONİM ŞİRKET MERKEZ NAKLİ

26 Ağus. 2015
467

Anonim Şirket Merkez Nakli

 

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Varsa önceki değişiklikleriyle beraber, şirketin eski merkezinin kayıtlı olduğu müdürlükçe onaylı şirket sözleşmesinin bir örneği ile bunların yayımlandığı Sicili Gazeteleri.

b) Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi.

c) Eski merkezdeki sicil kaydının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı örneği. 

2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

 

3)Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

4) Esas Sözleşmenin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren toplantı başkanlığınca onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Merkez Nakli Tadil Metni 

 

5) Merkez değişikliğinin kabul edildiği Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter tasdikli.

6)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl)

7) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda)

 

8) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet (ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)

9) Yönetim Kurulu Gündem Kararı.

10) Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 er adet fotoğrafları

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

Yukarı çık.