ABD'DE TÜRK KURUM/ŞİRKETLERİ İLGİLENDİREBİLECEK İFLAS DAVASI HAKKINDA

07 Şub. 2022
68
Abd'de Türk Kurum/şirketleri İlgilendirebilecek İflas Davası Hakkında

ABD'DE TÜRK KURUM/ŞİRKETLERİ İLGİLENDİREBİLECEK İFLAS DAVASI HAKKINDA

Ticaret Bakanlığı'nın 02.02.2022 tarihli ve E-50035491-431.04-00071519761 sayılı yazısı ile, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan ve bir örneği ilişikte sunulan 10.12.2021 tarihli ve 33608807 sayılı ve 25.01.2022 tarihli ve 33888408 sayılı yazılarda; "Houston Teksas Bölge İflas Mahkemesi" tarafından Dışişleri Bakanlığı'na "Carlson Travel" isimli şirketin iflas süreciyle ilgili bir tebligatname ulaştığı, konu hakkında görüşlerine başvurulan Vaşington Büyükelçiliğimiz sözleşmeli hukuk firmasının anılan iflas mahkemesince görülmekte olan davada Carlson Travel grubunun borçlu olduğu 90.000 alacaklı arasında Türk şirketlerinin de olabileceğini belirttiği bildirilmektedir.
Ayrıca, konuya ilişkin iki ilave tebligatname alındığı, sözleşmeli hukuk firmasından bu defa alınan tebligatların anılan şirketin iflasına ilişkin konkordato süreci bağlamında 12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmayla ilgili olduğu, tebligatlarda ilgililerin 13 Aralık 2021 tarihine kadar mahkemeye bir "opt-out" formu sunabileceği, bu düzenlemenin söz konusu duruşmada tasdik edilen plana itiraz ederek haklarını ayrı bir hukuk süreciyle takip etmek isteyen kuruluş ve kişilere yönelik olduğu ifade edilmektedir.
Dosyayı indirmek için tıklayınız.

Yukarı çık.