5 cl'den küçük Ambalaj Hacmine Sahip Alkollü İçkilerin Piyasaya Arz Edilmemesi-Yürütmenin Durdurulması

22 Mart 2022
55
5 Cl'den Küçük Ambalaj Hacmine Sahip Alkollü İçkilerin Piyasaya Arz Edilmemesi-Yürütmenin Durdurulması

5 cl'den küçük Ambalaj Hacmine Sahip Alkollü İçkilerin Piyasaya Arz Edilmemesi-Yürütmenin Durdurulması

İlgi (a) sayılı yazımızda 29.12.2021 tarihli ve 3949146 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile
"5 cl'den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkilerin üretim ve ithalatına 15.01.2022 tarihi itibarı ile son verilmesi, piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin 15.03.2022 tarihinden sonra piyasada bulunamamasına yönelik tedbir ve önlemlerin, sorumluluğu bulunan firmalarca alınmasının" uygun bulunduğu tarafınza bildirilmişti.Ancak Danıştay 13.Dairesinin 2022/36 Esas sayılı dosyası üzerinden açılan davada, 01.03.2022 tarih ve 2022/36 E. sayılı karar ile dava konusu işlemin "yürütmesinin durdurulmasına" karar verildiği bildirilmiştir. Mağduriyet yaşanmaması amacıyla konu hakkında, Odanıza kayıtlı alkollü içki üreten, satan ve toplu tüketime sunan işyeri üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yukarı çık.