3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU HAKKINDA DUYURU

01 Mart 2021
197
3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanunu Hakkında Duyuru

3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanun kapsamında her türlü ölçü ve ölçü aletinin, milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun; doğru ayarlı, muayene ve damgası yapılmış olarak kullanılması gerekmektedir.

Bu kapsamda ölçü aleti sahiplerinin veya kullanıcılarının, ölçü aletlerinin muayene ve damgalama işlemleri için ilgili kurum, kuruluş veya yetkili muayene servislerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 Bahse konu ölçü aletlerinin tiplerine göre hangi kurum, kuruluş veya yetkili muayene servislerine başvurmaları gerektiği ekte gönderilen duyuru metninde belirtilmiş olup, konuyla ilgili üyelerimize duyurulur.

 

Her türlü ölçü ve ölçü aletinin, milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun; doğru ayarlı, muayene ve damgası yapılmış olarak kullanılması 3516 sayılı ölçüler ve Ayar Kanunu gereğidir.

 Bu itibarla; Akaryakıt istasyonlarında bulunan Akaryakıt. LPG, CNG. Adblue. Mobil Tanker Sayaçları ve Lastik hava sayaçları ile Kapasitesi 2000 kg1 m üzerinde olan basküller için Muayene başvuruları https://hasviiruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portal üzerinden 01/03/2021 tarihine kadar Türk Standardları Enstitüsü’ ne elektronik ortamda yapılacaktır.

 Otomatik tartı aletleri I ve II Sınıf tartı aletleri. Kapasitesi 2000 kg ve altında olan. III üncü ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri muayene başvurulan 01/03/2021 tarihine kadar Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servislerine yapılacaktır.

 Bakanlığımızdan muayene ve damgalama yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine (http://msurapor.smiavi.gov.tr/) adresinden ulaşılabilir.

Taksimetre, Takograf, Isı Sayaçları Hız İhlal Tespit Donanından. Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları muayene başvurulan ilgili Muayene Servislerine süresi içerisinde yapılacaktır. Bakanlığımızdan muayene ve damgalanın yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine (http://msurapor.smiavi.gov.tr/) adresinden ulaşılabilir.

 Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III üncü ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri. Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında, olan mekanik tartı aletlerinden: Masa terazileri. Asma teraziler, Tek kollu kantarlar, ibreli terazi kullanıcıları tarafından 01/03/2021 tarihine kadar Grup Merkezi Belediye ölçüler ve Ayar Memurluklarına başvurulmalıdır.

Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlukları; Süleymanpaşa ve Çorlu Belediye Başkanlıklarında mevcuttur.

Yukarı çık.