2022 Yılı Teknik Destek Programlan

05 Ağus. 2022
55
2022 Yılı Teknik Destek Programlan

2022 Yılı Teknik Destek Programlan

2022 Yılı Teknik Destek Programları İlanı

Trakya Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı-01 ve Teknik Destek Programı-02 (İşletmelere Yönelik Danışmanlık Programı) programlarını 21.07.2022 tarihinde ilan etmiştir. Programlar kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Teknik Destek Programı-01 için tahsis edilen kaynak 1.000.000 TL’dir. İlgili programa ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI-01 KÜNYESİ

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR21-22-TD-01

PROGRAMIN AMACI

TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Kurumun insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri

2. Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının kuruma transferine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri

TOPLAM BÜTÇE

1.000.000 TL

AZAMİ DESTEK MALİYETİ

Mesleki Gelişim Eğitimleri:  35.000 TL

Kişisel Gelişim Eğitimleri:  20.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE VARSA ORTAKLARI

Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri

Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar), Teknoloji Transfer Ofisleri

Serbest Bölge İşleticileri

İş Geliştirme Merkezleri

Birlik ve Kooperatifler

ÖNEMLİ UYARI: İl ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren okul, merkez, birim vb. yapılar bu program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortak değildir.

 

Teknik Destek Programı-02 kapsamında işletmelere yönelik danışmanlık faaliyetlerine destek verilecek olup tahsis edilen kaynak toplam 600.000 TL’dir. İlgili programa ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI-02 KÜNYESİ

(İŞLETMELERE YÖNELİK DANIŞMANLIK PROGRAMI)

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR21-22-TD-02

 

PROGRAMIN AMACI

TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ ve UYGUN BAŞVURU SAHİBİ ve VARSA ORTAKLARI

Öncelik 1: İşletmelerin finansal risk yönetimi uygulamalarının desteklenmesine yönelik “Finansal Risk Yönetimi” danışmanlığı sağlanması

Öncelik 2: İşletmelere yönelik “Aile Anayasasının Oluşturulması ve Kurumsallaşmanın Sağlanması” danışmanlığının sağlanması

Öncelik 1 ve Öncelik 2 için Uygun Başvuru Sahipleri:

İmalat sanayinde faaliyet gösteren ve 10 (dahil) ile 250 (dahil)  arası çalışanı olan işletmeler (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE)’ye göre ‘C İmalat’ başlığı altında faaliyet gösteren işletmeler)

Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve en az 10 çalışanı olan özel sağlık kuruluşları ve oteller

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE)’ye göre 56.10 (Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri) başlığı altında faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve merkezi dışında en az 1 şubesi bulunan işletmeler 

Öncelik 3: Tohum sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin buğday, arpa, fiğ ve yem bitkileri alanlarında tohum ıslah çalışmalarının başlatılması ve/veya geliştirilmesine yönelik “Tohum Islahı” danışmanlığının sağlanması

Öncelik 3 için Uygun Başvuru Sahipleri:

Tohum sektöründe faaliyet gösteren özel sektör tarımsal araştırma kuruluşları

TOPLAM BÜTÇE

600.000 TL

PROJE SÜRESİ

Azami 6 ay

 
İlan edilen iki program için Ajans tarafından tahsis edilen toplam kaynak 1.600.000 TL’dir.

 Başvuru Şekli ve Süresi

Başvuru sahiplerinin; başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) girmeleri gerekmektedir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır. KAYS’a başvuru girişinin, başvuru rehberlerinde belirtilen son başvuru tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. KAYS üzerinden başvuru yapıldıktan sonra, KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin çıktısı alınarak kurum yetkilisi tarafından ıslak imzalanıp kurum kaşesi/mührü vurularak aşağıda belirtilen Ajans adresine elden veya posta yolu ile en geç ilgili dönemin taahhütname son teslim tarihine kadar ulaştırılması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalı ve mühürlü olarak Ajansa teslim edilmesiyle tamamlanır.

 2022 Yılı Teknik Destek Programları Başvuru Dönemleri

Her iki Teknik Destek Programı başvuruları, programların ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. 2022 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Dönem

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) Son Başvuru Tarihi

Islak İmzalı ve Mühürlü Taahhütnamenin Ajansa Son Teslim Tarihi

Temmuz - Ağustos

31 Ağustos 2022, Çarşamba

07 Eylül 2022, Çarşamba Saat 18:00

Eylül - Ekim

31 Ekim 2022, Pazartesi

07 Kasım 2022, Pazartesi Saat 18:00

Kasım – Aralık

25 Aralık 2022, Pazar

30 Aralık 2022, Cuma Saat 18:00

Öncelik 3 kapsamında ‘Tohum Islahı’ danışmanlığına yönelik başvurular yalnızca Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemlerinde yapılabilecektir. Kasım-Aralık döneminde bu öncelik kapsamında başvuru alınmayacaktır.

 Dönemsel olarak son başvuru tarih ve saatinden sonra alınan başvurular, bir sonraki dönemin başvurusu olarak değerlendirmeye alınacaktır. KAYS üzerinden 25 Aralık 2022 tarihinden sonra yapılacak başvurular ise hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

 2022 Yılı Teknik Destek Programları Değerlendirme ve Uygulama Dönemleri

İki programın değerlendirme, sözleşme ve uygulama dönemlerine ilişkin tablolar aşağıda sunulmaktadır:

Teknik Destek Programı-01 Değerlendirme, Sözleşme ve Uygulama Dönemleri:

Dönem

Değerlendirme & Sözleşme

Tahmini Uygulama Dönemi

Temmuz-Ağustos

Eylül Ayı İçerisinde

Kasım-Aralık-Ocak Ayları İçerisinde (Hizmet alımı durumunda yükleniciyle sözleşme imzalanmasından itibaren 3 ay içerisinde)

Eylül-Ekim

Kasım Ayı İçerisinde

Ocak-Şubat-Mart Ayları İçerisinde (Hizmet alımı durumunda yükleniciyle sözleşme imzalanmasından itibaren 3 ay içerisinde)

Kasım-Aralık

Ocak Ayı İçerisinde

Mart-Nisan-Mayıs Ayları İçerisinde (Hizmet alımı durumunda yükleniciyle sözleşme imzalanmasından itibaren 3 ay içerisinde)

Teknik Destek Programı-02 Değerlendirme, Sözleşme ve Uygulama Dönemleri:

Dönem

Değerlendirme & Sözleşme

Tahmini Uygulama Dönemi

Temmuz-Ağustos

Eylül Ayı İçerisinde

 

Yükleniciyle hizmet alımı sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 6 ay içerisinde.

Eylül-Ekim

Kasım Ayı İçerisinde

Kasım-Aralık

Ocak Ayı İçerisinde

 

2022 Yılı Teknik Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları

Teknik Destek Programları için bilgilendirme toplantıları çevrim içi (uzaktan erişim yoluyla internet üzerinden) olarak gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme toplantıları takvimi şu şekildedir: 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI LİSTESİ

Türü

Tarih

Saat

Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

27.07.2022

10:00

Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

03.08.2022

10:00

Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

16.08.2022

10:00

Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

06.09.2022

10:00

Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

20.09.2022

10:00

Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

11.10.2022

10:00

Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

01.11.2022

10:00

Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

22.11.2022

10:00

 

Bilgilendirme toplantılarına katılım sağlamak için https://proje.trakyaka.org.tr/bilgilendirme/ adresinden kayıt yaptırmak gerekmektedir. Kayıtlar her bir toplantı için en geç toplantı saatinden 1 saat öncesine kadar yaptırılmalıdır. Bilgilendirme toplantılarına kayıt yaptıranlara katılım için link toplantı saatinden 1 saat önce e-posta yoluyla gönderilecektir.

 

Başvurular için KAYS internet adresi:

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr

 

Başvuru Rehberi ve Ekleri:

2022 Yılı Teknik Destek Programı-01 Başvuru Rehberi

2022 Yılı Teknik Destek Programı-01 Ekleri

2022 Yılı Teknik Destek Programı-02 Başvuru Rehberi

2022 Yılı Teknik Destek Programı-02 Ekleri

Yukarı çık.