2021 YILI İÇİN TERCUMAN BİLİRKİŞİLİĞİ SEÇİMİ

06 Kas. 2020
194
2021 Yılı İçin Tercuman Bilirkişiliği Seçimi

2021 YILI İÇİN TERCUMAN BİLİRKİŞİLİĞİ SEÇİMİ

Tekirdağ AdliYargı İlk Derece Mahkemesi Adalet komisyon Başkanlığının 2020/111557 sayılı ve 01/10/2020 günlü yazısı ile Ceza Mahkemesi Kanununa göre Tercuman listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelik hükümleri gereğince 2021 yılı için tercuman bilirkişiliği yapacak olanların seçimi işlemi yapılacağı bildirilerek ihtiyaç duyulan tercuman uzmanlık alanları, listeye kabul şartları,başvuru usulu başvuru dilekçesine eklenecek belgeler ile liste ilan tarihi ve yemin tarihini gösteririlan metni ve bilirkişi başvuru formu aşğıdadır.

İLAN METNİ VE BAŞVURU FORMU

Yukarı çık.