2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi Hk.

24 Mart 2021
170
2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi Hk.

2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisinin, transit edilecek ihracat eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinin, anılan Yönetmeliğin 76’ncı maddesindeki koşulları sağlayan yetki sahibi firmanın kendi tesislerinde yapılarak iç gümrük idaresine getirilmeden, doğrudan sınır gümrük idaresine götürülebilmesine olanak sağladığı ifade edilmektedir.
Anılan yazıda devamla, nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla, ülkenin her noktasından gümrük idaresine getirilmeden açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın, ihracatçı firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilmesi ve bu tesiste gerekli işlemlerin gerçekleştirilerek yurtdışına sevk edilebilmesini teminen düzenlemeler yapıldığı belirtilmektedir.
Bununla birlikte, söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamayı detaylı bir şekilde açıklamak üzere hazırlanan "Kolay İhracat Noktaları" konulu 2021/8 sayılı Genelge ekinde yer alan kılavuza "https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmisyukumlu-statusu/belgeler" adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Yukarı çık.