2020/17 Sayılı Genelge Hk.

27 Tem. 2020
259
2020/17 Sayılı Genelge Hk.

2020/17 Sayılı Genelge Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 20.07.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelge'nin hazırlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu genelge ve kılavuza https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler internet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

851_2035_2020_17_say_l_genelge_hk.pdf

 

Yukarı çık.