2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi

12 Ekim 2016
553
2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi
Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan (ithalat:2016/3) sayılı 2017 Yılına İlişkin İthalat Tebliği Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ  30/09/2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğin 1’inci maddesinin birinci fıkrasında, bu Tebliğ ile, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin değerlendirmeye alınmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Aynı Tebliğin 2’nci maddesinin birinci fıkrasında, ithale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin şirketler ve Sivil Toplum Kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra (30.09.2016 tarihinden sonra) 20 gün içinde, belirtilen Tebliğ ekinde yer alan ve bir örneği ekte sunulan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı’nın ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi öngörülmüştür.

Tebliğ hakkında görüş ve talebinizi, ekte yer alan başvuru formu doldurularak belirtilen e-mail yoluyla adresine gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Tebliğ için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Yukarı çık.