2017/625 SAYILI REGÜLASYONU GEREĞİNCE LABORATUVAR KONTROLÜNDEN GEÇMİŞ ÜRÜNLERİN ANALİZ SONUÇLARINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ

14 Kas. 2022
23
2017/625 Sayılı Regülasyonu Gereğince Laboratuvar Kontrolünden Geçmiş Ürünlerin Analiz Sonuçlarına İtiraz Prosedürü

2017/625 SAYILI REGÜLASYONU GEREĞİNCE LABORATUVAR KONTROLÜNDEN GEÇMİŞ ÜRÜNLERİN ANALİZ SONUÇLARINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda, Kapitan Andreevo Sınır Kapısında gerçekleştirilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin analizine ilişkin olarak firmaların Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansınca gerçekleştirilen analize itiraz etme taleplerinde artış yaşandığı, bununla birlikte firmaların itiraz prosedürü ve ikinci analize ilişkin süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığının anlaşıldığı aktarılmıştır.

Bu itibarla, Müşavirliğimiz tarafından Gıda Güvenliği Ajansından itiraz süreci ve ikinci analiz prosedürüne ilişkin olarak resmi bilgi talep edilmiştir.

Gıda Güvenliği Ajansı tarafından verilen cevapta aktarılan bilgiler çerçevesinde, yapılan analize itiraz sürecinin en az 9 gün sürdüğü, ikinci analiz talep hakkının ancak ikinci itiraz sonucunda doğduğu ve akabinde gerçekleştirilecek ikinci analiz de dikkate alındığında sürecin oldukça uzun zaman aldığı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda yaşanan mağduriyetin ve ürünlerde yaşanabilecek bozulmalar sonucu ortaya çıkan ekonomik kaybın azaltılması amacıyla konunun hususuna dikkat edilmesi belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Detaylı Bilgi İçin

İHRACAT VE PAZAR GELİŞTİRME BİRİMİ

Yukarı çık.