14/11/2015 Tarihli ve 29532 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No 8) Uyarınca Bilge Sistemine Yapılacak Kayıtlar

19 Ocak 2016
599
14/11/2015 Tarihli Ve 29532 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No 8) Uyarınca Bilge Sistemine Yapılacak Kayıtlar

       İhracatta Gümrük Birliği ve Serbest / Tercihli Ticaret Anlaşmaları kapsamında tercihli tarife uygulamalarından faydalanmak üzere A.TR/EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri, İran Menşe İspat Belgesi ve Malezya Menşe Belgesi düzenleyen ve Gümrük İdarelerimize vize edilmesini talep eden mükelleflerin söz konusu belgelere ilişkin bilgileri, ihracat beyannamesinin “44 no.lu alanda BİLGE Sistemi'nde “Yükümlü Tarafından Beyan Edilen Belgeler” ekranına kaydetmesi gerekmektedir. 

      

       Söz konusu belgelerin vize işlemleri ilgili Gümrük İdaresi personeli tarafından hem belge üzerinde hem de Merkezi BİLGE Sistemi üzerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek olup, ihracatçı tarafından Sisteme kaydedilmeyen belgelerin vize işlemleri Gümrük İdarelerince gerçekleştirilmeyecektir.

 

                     Onaylanmış İhracatçı yetkisine sahip olmayan Yetkilendirilmiş Yükümlüler ve Onaylanmış Kişiler yeşil veya mavi hat uygulamasından faydalansalar dahi bunlar tarafından A.TR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesi, halinde bu belgelerin BİLGE Sistemine kaydının yapılması gerekmektedir.​

 

Yukarı çık.