: U-ETDS (Uzaktan Elektronik Takip Denetim Sistemi) Hk.

09 Ekim 2019
313
: U-Etds (Uzaktan Elektronik Takip Denetim Sistemi) Hk.

İlgi: Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın 27.09.2019 tarihli ve TTSO/5/1123 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin (KTY) 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası; “C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R1 yetki belgesi sahipleri; üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri eşyanın kabul edildiği saatten en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın Elektronik Takip ve Denetim (U-ETDS) işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir” hükmüne,

Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmünden de anlaşılacağı üzere, adlarına C2,C3,K1,K3,L1,L2,N1,N2,R1,R2,M1,M2,P1,P2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, yine KTY’de öngörülen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu olmakla beraber bahse konu yükümlülük KTY’nin Geçici 2’nci maddesi gereğince 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.
Bu nedenle 31.12.2019 tarihinden itibaren herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınarak operatör yetkilendirme işlemleri için İstanbul Ulaştırma 1. Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Yukarı çık.