YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ÜMRAN BİLGİN’İN AHİLİK HAFTASI MESAJI

13 Eyl. 2021
190
Yönetim Kurulu Başkanımız Ümran Bilgin’In Ahilik Haftası Mesajı

Ahilik, 13. yüzyıldan itibaren Selçuklu Devleti’nde ortaya çıkmış, Osmanlı Devleti ile birlikte günümüze kadar gelerek Anadolu’daki esnaf ve sanatkâr birliklerine, kardeşlik anlamında verilen isimdir. Adının anlamına yaraşır bir şekilde teşkilatlanan Ahilik Teşkilatı, esnaf ve sanatkârlığı, meslek ahlakı, olgun kişilik, doğruluk ve tevazuuyla sentezlemiştir.

Ahilik Teşkilatı, İslamiyet’e ve kadim geleneklerimize dayanmaktadır. Anadolu’daki köylere kadar ulaşan teşkilatlanma yapısı ile Milli birlik ve bütünlüğü, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı temel ilke olarak benimsemiştir. Bu bağlamda Ahilik, toplumsal ahlak kurallarına bağlı bir toplum kurmayı amaçlayan, ülke ekonomisinde temel ihtiyaç maddelerini en kaliteli ve ucuz biçimde üretmeyi öngörmektedir.

Ahilik, insana yönelik ahlaki yaptırımlarda bulunmakla birlikte, esas itibariyle “bireysel” değil “toplumsal”dır. Cömertlik, şefkat ve merhamet gibi herkese iyilik yapmak prensiplerini düstur edinerek bireysel olmaktan çok toplumsal olmayı, yani toplum hayatını düzene sokmayı hedeflemiştir. Ahiliğin bu sosyal dayanışma yönü sayesinde devletin hiçbir etkisi olmadan şehir esnafı ve halkı, kendi kendisini idare ediyor, en küçük bir suiistimal ve yolsuzluğa rastlanmıyordu.

        Çağımızın yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde Ahilik kültürünün temel ilkeleri bulunmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları Batı’ya aktaran birikim, Ahilik kültürüdür. Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli’nin düşünceleri ve Ahilik geleneği yüzyıllardır geçerliliğini korumakta, günümüzün ihtiyacı olan doğruları gözler önüne sermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli olmak üzere, tüm Ahilerimizi ve Ustalarımızı rahmet ve şükranla anıyor, özellikle bu yolda emeği geçen tüm tacir ve sanayici üyelerimizin, esnaf ve sanatkârlarımızın ve bütün vatandaşlarımızın “Ahilik Haftası”nı kutluyorum.

 

Yukarı çık.