''ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ''

14 Mart 2016
549

2010/8 Sayılı ''ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ'' kapsamında kümelenme anlayışını esas alan proje yaklaşımı çerçevesinde ihtiyaç analizi,eğitim, danışmanlık, istihdam, yurt dışı pazarlama, alım heyeti faaliyetleri ile ilgili harcamaların desteklendiği bildirilmektedir.

Bahse konu Tebliğ kapsamındaki yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin ihracat hedeflerimizle örtüşmesi ve katılımcılar açısından verimli geçmesi hususunun önem arz ettiği, bu nedenle bahse konu faaliyetlerin fuara standlı katılımı, ikili iş görüşmelerini, tesis, kurum/kuruluş ziyaretlerini içerecek şekilde bütüncül bir anlayışla, profesyonel bir yaklaşımla ve Ekonomi Bakanlığı'nın ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri ile irtibat içerisinde planlamasının gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda UR-GE Projeleri ile gerçekleştirilecek yurtdışı pazarlama faaliyetleri için hazırlıklara, faaliyetten 3 ay gibi makul bir süre öncesinde başlanması, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ile irtibata geçilmesi ve sonrasında Ekonomi Bakanlığı'na onaya sunulması gerektiği bildirilmektedir.Faaliyetlerin organizasyonu aşamasında yapılacak ödemelerin Bakanlık tarafından faaliyete onay verildikten sonra gerçekleştirilmesi gerektiği ve İşbirliği Kuruluşlarının bu hususa hassasiyet göstermelerinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Alınan Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarında belirtildiği üzere, söz konusu faaliyetlere ilişkin kesinleşmiş bilgiler veya varsa değişiklikler taleplerinin, başlama tarihinden en az 15 gün önce Ekonomi Bakanlığı'na iletilmeinin zarurui olduğu belirtilmektedir.

Yukarı çık.